No221Sora体育的授业写真36PSora爱尤物

No221Sora体育的授业写真36PSora爱尤物

夫病在三阳,尚有手足冷者,何况太阴?赤小豆甘酸下行而止吐,取为反佐,制其太过也。

实中有虚,虚中有实,又阴阳更盛更虚之义。见脉之不足,则寒固为虚寒,而热亦为虚热矣。

大青龙证脉不浮紧,若浮缓而微弱反汗出,是大青龙脉证未具也。诸亡血虚家,不可与之。

更手足厥冷,似太阳之经证。至七八日大便硬者,为阳明太阴受病转属阳明者,以阳明为燥土,故非经络表里相关所致,总因亡津液而致也。

 攻里不远寒,用丸药大下之,寒气留中可知。麻黄证本无汗,发汗多亦亡津。

弦为木象,浮而弦细者,阳之少也∶微为水象,沉而微细者,阴之少也。利是通利,非泻利之谓,观大便已可知矣。

Leave a Reply